× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Claim your eligible costs and gain EU grant payments

Problemi koje rješenje uklanja

 • Pojedini članovi tima organizacijski imaju različita zaduženja i odgovornosti, ali svi imaju ista prava upisa i izmjene podataka na svim projektima te svim vrstama podataka. Rizici povezani s nedostatkom podijeljenih uloga i odgovornosti nad podacima.
 • Teško je utvrditi tko je što i kada izmijenio u kojoj ćeliji - čak i kada tim broji samo jednog člana. Rizik nedostatka log evidencije izmjena.
 • Nije moguće nepromjenljivo zaključati dio iste tablice nakon što je taj dio službeno poslan kao zahtjev/prijava troškova, a ostatak iste tablice po narednim mjesecima se treba i nadalje dopisivati. Rizik od neusklađenosti IT alata sa službenom dokumentacijom što dovodi do neispravnog idućeg zahtjeva/prijave troškova.
 • Teško provediva EU zahtjevna obrada većeg broja elektroničkih zapisa radi provedbe izračuna (npr. prihvatljivog dijela satnice). Rizik pogrešnog izračuna ulaznih podataka.
  Nemogućnost automatiziranog ispisa višestaničnih izvješća (npr. vremenika za svakog radnika svaki mjesec). Rizik od ljudske pogreške prigodom ručnog ispisa jedne po jedne stranice izvješća (npr. vremenika).
 • Teško provediva kontrola usklađenosti evidencija i izračuna prihvatljivog dijela troškova s propisima i pravilima Europske komisije. Rizik od uskraćenja i/ili povrata već primljenih bespovratnih EU potpora.

 

Rješenja

ClaimIN aplikacija omogućava efikasnije i kvalitetnije procese izračuna i evidencije projektnih troškova te izradu dokumentacije i izvješća potrebnih za pravdanje i/ili uplatu EU bespovratnih potpora te eventualne revizije provedbenih ili nadzornih tijela.

Ključne značajke ClaimIN softverskog paketa

 • One-Stop Shop za pravdanje troškova i primanje EU potpora iz internacionalnih i hrvatskih EU fondova.
 • Integralno upravljanje troškovima i prihodima svih projekata na jednom mjestu
 • Izračuni i evidencije svih prihvatljivih troškova
 • Kontrola ispravnosti sukladno pravilima i propisima Europske komisije (built-in know-how)
 • Kolaboracija i istovremeni rad više korisnika s različitim ulogama i dopuštenjima
 • Standardizirana izvješća i mjesečni ispis evidencijskih vremenika za sve odjednom
 • Nema ovisnosti o dobavljaču (no vendor lock‑in), izvoz podataka u excel/csv.