× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Rješenja za menadžment

Rješenja za menadžment namijenjena su rukovodećim osobama unutar organizacije. Omogućuju efektivnije obavljanje svakodnevnih ili povremenih poslovnih aktivnosti, smanjuju potrebno vrijeme za provođenje aktivnosti te na jednom mjestu daju kompletan pregled ključnih pokazatelja poslovanja. Neka od ključnih rješenja navedena su u nastavku

Sjednice bez papira

ConsciusHeadQuarters® (HQ) rješenje je namijenjeno za pripremu, vođenje i arhiviranje sjednica, kolegija i sastanaka. Omogućuje standardizaciju procesa pripreme, vođenja i arhiviranja sastanaka, kolegija i sjednica, uvid u praćenje tijeka i njihovih rezultata te pregled i upravljanje materijalima i podacima potrebnima za odlučivanje.

Upravljanje budzetima

Rješenje omogućava planiranje financija i praćenje realizacije budžeta. Omogućava kreiranje budžeta organizacije, praćenje višestrukih revizija i verzija budžeta, praćenje po kontima i predmetima nabave te praćenje realizacije plana nabave.

Upravljanje idejama

Rješenje omogućuje upravljanje tijekom stvaranja ideja i neprestanog unapređenja u organizaciji. Organizacijama koje žele potaknuti zaposlenike i upravljati njihovim znanjima i idejama u području unapređenja bilo kojeg segmenta poslovanja poduzeća omogućuje da organiziraju proces prikupljanja, evaluacije i odabira ideja te identifikaciju zaposlenika koji aktivno sudjeluju u procesu unapređenja

Portal direktora/uprave

Portal sadrži napredni KPI dashboard i niz izvještaja potrebnih rukovodstvu. U to spadaju financijski izvještaji, okružnice, press-clipping, izvještaji o stanju organizacije (prisutnost zaposlenika), sjednice uprave i drugo.