× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

ConsciusHeadQuarters® (HQ) rješenje je namijenjeno za pripremu, vođenje i arhiviranje sjednica, kolegija i sastanaka. Omogućuje standardizaciju procesa pripreme, vođenja i arhiviranja sastanaka, kolegija i sjednica, uvid u praćenje tijeka i njihovih rezultata te pregled i upravljanje materijalima i podacima potrebnima za odlučivanje.

Problemi koje rješenje uklanja

  • standardizacija procesa pripreme, vođenja i arhiviranje sastanaka, kolegija i sjednica
  • uvid u praćenje tijeka i njegovih rezultata
  • pregled i upravljanje materijalima i podacima potrebnima za odlučivanje

Rješenje

  • obuhvaća cjelovitu organizacijsku strukturu
  • ad hoc izrada timova i kreiranje nizova sastanaka
  • mogućnost definiranja vlastitih metapodataka i predložaka
  • odabir radnog tijeka i unaprijed utvrđenih točaka dnevnog reda i sudionika

Koristi rješenja 

Prije sjednice: optimalna pripremljenost sudionika i povećanje kvalitete procesa pripreme
Tijekom sjednice: usredotočenost sudionika na temu i podlogu za kvalitetno donošenje odluka
Poslije sjednice: objava sadržaja, kreiranje zapisnika, zaključaka i odluka te uvid u realizaciju odluka

Opis rješenja

Priprema dokumentacije za sjednicu i vođenje sjednica predstavljaju skup procedura koji u organizacijama često može biti ad hoc i zahtijevati veliku količinu administrativnog posla. Zahvaljujući rješenju ConsciusHeadQuarters® cjelokupan posao moguće je pojednostavniti uz dobro definirane i podržane procedure. Također je moguće dostaviti svu dokumentaciju i obavijestiti sudionike neovisno o tome gdje se nalaze te im omogućiti da pravodobno budu upućeni i naprave sve potrebne pripreme kako bi sjednica polučila najbolji rezultat.