× Što radimo Rješenja i usluge Reference Karijere Kontakt EN

Rješenje omogućuje upravljanje tijekom stvaranja ideja i neprestanog unapređenja u organizaciji. Organizacijama koje žele potaknuti zaposlenike i upravljati njihovim znanjima i idejama u području unapređenja bilo kojeg segmenta poslovanja poduzeća omogućuje da organiziraju proces prikupljanja, evaluacije i odabira ideja te identifikaciju zaposlenika koji aktivno sudjeluju u procesu unapređenja

Problemi koje rješenje uklanja

  • Kako riješiti probleme u organizaciji?
  • Na koji način unaprijediti rad?
  • Znate li kako motivirati zaposlenike da sudjeluju u poboljšanju sustava?
  • Kako iskoristiti inherentno znanje poduzeća za poboljšanje poslovanja?

Rješenje

Većina potrebnog znanja o tome kako unaprijediti trenutačnu situaciju i radne procese postoji u samoj organizaciji. Upotrebom ovog rješenja omogućuje se da se to znanje iskoristi i izađe na vidjelo

Motiviranje zaposlenika: prepoznati (i nagraditi) onog tko je predložio ideju za unaprjeđenje.

Koristi rješenja 

Pretvaranje postojećeg znanja u organizaciji u stvarno povećanje kvalitete poslovanja putem procedure koju rješenje podržava

Opis rješenja

Ideje dolaze od zaposlenika, slobodno ili na teme, prolaze kroz odgovorne instance u hijerarhiji te se u konačnici pretvaraju u projekte ili bivaju odbačene.

Rješenje ima sljedeće karakteristike:

  • jednostavnost upotrebe
  • prema (relativno) formalnom procesu
  • uz maksimalnu upotrebu ugrađenih funkcionalnosti sustava

Postoji više verzija implementacija rješenja s obzirom na to da rješenje prilagođavamo procesima klijenata i organizacijskoj strukturi.